2009-04-03

LaReina deltar inte på Hälsomässan

LaReina kommer inte att ställa ut på Hälsomässan i helgen, detta enbart pga tidsbrist eftersom lareinawebshop.com kräver sin lilla tid, samtidigt som all det jobb som det faktiskt skulle innebära för LaReina att ta med sig alla varor, bygga upp en monter och återigen göra detta i omvänd ordning på söndag har varit avgörande för LaReinas val att inte ställa ut. Söndagen är också den enda vilodagen LaReina som regel unnar sig, för att hämta nya krafter inför den kommande veckan, så detta har också spelat in.

LaReina rekommenderar dock varmt alla som kan, vill och har tid att besöka Hälsomässan. Mera om det hittar du: här

Inga kommentarer: