2009-05-14

Planerad tjänsteresa

Den 20-21/5 2009 kommer LaReina PRESENTER i Skövde att vara stängd pga en tjänsteresa till Stockholm.

Inköp av nya stenar står på dagsschemat, önskemål om vilka stenar som behöver införskaffas emottages tacksamt. Lämna dina önskemål genom något av följande tre alternativ:

Huvudsyftet med resan är att se på en lokal som är tänkt att fungera som lager, hämtbutik mm för lareinawebshop.com, butiken LaReina PRESENTER kommer dock även i fortsättningen att vara kvar i Skövde (vill betona detta så att det inte sker några missförstånd).

Inga kommentarer: