2009-10-16

Förändring av bloggen

Denna blogg, blogg/lareinapresenter, kommer i fortsättningen att vara vår svenskspråkiga blogg som tar upp allt som sker i LaReinas markbutik i Skövde samt allehanda nyheter på lareinawebshop.com mm, emedan blogg/lareinawebshop byter språk till finska - detta för att www.lareinawebshop.com också är skriven både på svenska och finska. På så vis kommer det att bli lättare att hitta info på det språk som man själv föredrar.

Inga kommentarer: