2011-11-02

Ompekning av domänen LaReina.se

Tidigt imorse gjordes ompekningen av domänen LaReina.se. Från att ha pekats till lareinawebshop.com kommer LaReina.se att bli helt officiell sida för LaReinas nätbutik på svenska, lareinawebshop.com kommer i fortsättningen att vara den officiella sidan på finska. Allt som allt kommer hela ompekningen att ta nån månad, ny logotyp kommer också att dyka upp för LaReina.se, men under en övergångstid får lareinawebshop.com finnas på båda sidor.
Man kommer även i fortsättningen att nå båda sidorna, oavsett vilken sida (LaReina.se eller lareinawebshop.com) man befinner sig på genom att klicka på antingen den svenska eller finska flaggan i övre delen av det högra hörnet.

...och för att förtydliga; butiken är alltjämt densamma, det blir bara tydligare att se på vilket språk och vilken marknad sidan är skriven på / riktar sig till.

Inga kommentarer: