2013-09-21

Tårar är plåster för själen

"Tårar är plåster för själen"

Själen
skulle inte
ha någon
regnbåge
om inte
tårar fanns.

...låt tårarna flöda om du är ledsen, 
de behövs för att själen ska kunna läka.

Inga kommentarer: