2015-05-01

LaReinas drömfångare förskönar Sköna Hem


Dreamcatcher JUMBO Crystals - 52cm, finns med i tidningen Sköna Hem nr. 5/2015. Samma drömfångare tillsammans med en massa andra drömfångare från LaReina kan även ses i Lillié Biskobsdotters underbara musikvideo:

Inga kommentarer: