2009-03-20

Händelserik dag på flera plan

Dagen avrundades genom ett möte, som inte har med mitt jobb att göra, utan är mera förknippat med mitt privata boende.

Underbart att möta engagerade människor som bryr sig, är entusiastiska, tar tag i saker och ting och inte bara väntar att någon annan ska ordna allt för dem.

Ingenting händer om inte det finns människor som de, som sätter bollen i rullning. Tack för att ni finns! Ni entusiasmerar också mig att vilja bry mig, att bli aktiv, att vara en som också tar sitt ansvar, att inte förbli passiv och vänta att någon annan ska ordna allt för en...

Vi är alla bara en liten del av det stora livspusslet,
alla har sin plats, sin del i det hela.

Inga kommentarer: