2011-09-08

Bloggnamnet

Bloggens namn kommer att ändras från lareinawebshop/se/blogg till LaReina.se/blogg så att man snabbt ska kunna se skillnad på vår svenska respektive finska blogg (som även i fortsättningen kommer att heta lareinawebshop/fi/blogi).

Inga kommentarer: