2012-08-03

Adwords fortsätter med sin mobbning...

Fortsättning på följande, se: HÄR

...som sagt efter granskning kom adwords fram till att det inte fanns något tobaksrelaterat i annonserna, då hittar de plötsligt på andra fel för att inte visa annonserna - och det bör påpekas annonserna tidigare varit godkända.

  1. Dels vill man återigen inte acceptera att LaReina PRESENTER stavas så som det gör (allt sedan företagets skapades 1998) dvs med versaler i namnet, vilket vi begärt anstånd för pga sakliga skäl (= företaget heter och är inregistrerat exakt så), och fastän adwords fått registreringsbeviset vid ett flertal tillfällen vid tidigare klagomål -på samma sak- och då efter att tagit del av registreringsbeviset godkänt stavningen, är det plötsligt återigen ett problem att LaReina PRESENTER alltjämt heter/stavas som det alltid har gjort?!
  2. Dels menar adwords nu att annonserna överhuvudtaget inte får se ut så som de gör, "med otillbörlig användning av symboler"? Vi som inte ens använder oss av några symboler - kommatecken, utropstecken, punkter eller dylikt, utan enbart det som är relevant för vår sida, dvs våra kategorier.
REN MOBBNING, kan inte tolka det på något annat sätt, detta inträffar som regel alltid nära en helg och i ett månadsskifte så att saker och ting tar hur lång tid som helst att lösa, med stora potentiella inkomstförluster för LaReina. Fel som inte finns ska lösas, och när de fel som de påstått ska finnas, inte fanns, efter deras egen granskning, hittar de på nya fel - det tar aldrig slut!

Detta är satt i system, eftersom man hittar på fel som inte finns, och godkända annonser plötsligt efter flera månader återigen ska vålla problem - fastän man redan vid införandet av dessa gått den långa vägen, med registreringsbevis mm, mm, mm, mm i all oändlighet och då fått annonserna slutligen godkända.

Det skulle vara nästan tragikomiskt, om det inte skulle betyda stora potentiella ekonomiska förluster av intäkter för LaReina, och eftersom adwords tycks ha satt detta i system mot LaReina som företag, kan det inte tolkas någonting annat som personligt.

Finns det inga fel, måste de på ett eller annat sätt hitta på fel...

Inga kommentarer: