2012-08-04

Människan vävde inte livets väv...


Människan vävde inte livets väv,
vi är blott en tråd i den.
Vad vi än gör med väven,
gör vi med oss själva.
Allting är sammanbundet
och förenar oss alla.

Indianhövding Seattle, 1854

Drömfångare

Inga kommentarer: