2012-07-08

Karma - what goes around comes around

Bracelet | good luck charm | Buddha Beads
"Du är så naiv mamma, du tror att alla människor är goda", säger min son ofta till mig.

Min kloka son har delvis rätt, det är en sanning med modifikation, jag tror att alla har både gott och ont i sig, och det må vara blåögt, men jag vill tro att de flesta vill använda sin goda sida.

Jag tror på KARMA, naturlagen om orsak och verkan, och även de som är helt oinsatta i det begreppet, känner säkerligen till uttrycket:

"What goes around comes around"

...som i praktiken sammanfattar karma.
Speglar tillbaka all ondska till den som vill mig illa.

Inga kommentarer: