2012-07-18

Trasthagen och ett nedbrunnet spökhus

Skylten om Trasthagen tycks ha hängt med ett tag, det växer mossa /alger
innanför glaset. Ser faktiskt rätt så dekorativt ut - Nature fights back!
Under andra hälften av 1800-talet uppfördes sommarvillor längs med Kottlasjöns norra strand, Trasthagen. Idag finns ett 25-tal hus kvar, dessa har genom varsam restaurering behållit sin sekelskifteskaraktär, men är numera till största delen åretruntbostäder.
Egilsborg, en av Trasthagens mest fantasifulla sommarvillor, uppförd 1885, villan hade två torn, det högre med öppen utsiktsplattform under spetsig plåthuv, det lägre med öppen veranda, omgiven av lövsågade räcken. Den sista ägaren dog 1930, varefter villan såldes till Lidingö stad.
Fastigheten sågs allmänt som ett spökhus, och efter att brandkåren fått bränna ner det förfallna huset ca 1940, finns det numera endast husgrunden kvar av det en gång ståtliga Egilsborg.

...ifall det spökar kring husgrunden än? Det förtäljer inte historien.

Inga kommentarer: